Anne-Marie Grubbström

"Tjust i världen" 9 – 22 juli

Anne-Marie hämtar många av sina motiv från Källvik där hon varit sommarboende i årtionden. Både naturen och människorna kan man känna igen i hennes bilder.

Under första halvåret 2006 vistas hon mycket i Slovenien. Kanske kan vi skymta det bland de tavlor hon visar i år. Anne-Marie jobbar i olja, akvarell och lera.