Jan Wiberg

"Hav och strand" 24 juni till 8 juli

Utbildad på ABF Konstskola Stockholm 1961–1962, Konstfack 1962–67. Jan Wiberg finns representerad på Kalmar konstmuseum, i Smålands konstarkiv och hos Statens Konstråd.

Jan Wiberg har utvecklat indratekniken, en ny metod att göra konst på glas. Kombinationen indrateknik och glas ger konstnären frihet och möjlighet att utnyttja färg–form–ljus och måleriska effekter på ett unikt sätt.

Mer om Jan Wiberg

Separatutställningar i urval

Wadköpingshallen örebro
Galleri Linjen Västervik
Galleri Fabian Västerås
Galleri Sigma Växjö
Galleri Blå Porten öland
Teatergalleriet Kalmar
Galleri Walhall Norrköping
Galleri Overkikaren Stockholm
Ekebyhovs Slott Ekerö
Galleri Moment ängelholm
Smålands Konstarkiv Värnamo
Galleri Holm Malmö