Gå i Psykosyntesterapi

Efter att ha genomgått Psykosyntesakademins fyraåriga utbildning till psykosyntesterapeut fick jag mitt diplom*) som terapeut våren 2008.  Jag har tagit emot klienter sedan hösten 2004 - nu 2014 har jag börjat processen att pensionera mig  och tar emot nya klienter i mycket begränsad omfattning.

– Livet kan ge oss glädje, sorg och kärlek, smärta, utbrändhet, missbruk, saknad, hopplöshet, framtidstro och mycket annat.

När kraven känns för stora och man inte längre vet vad man egentligen vill.
När det har tagit stopp och man längtar bort från nuet – tillbaka, framåt i tiden eller bara bort.
När livet saknar mening och en förändring är nödvändig.

Då behöver man någon att prata med, någon som kan möta människor som vill förstå och förändra sig själva och sina liv.

Jag kan följa med dig en bit på din väg.

När vi möts utgår vi från din situation: dina sorger, bekymmer och glädjeämnen och din vilja till förändring. Utifrån detta formulerar vi ett mål och börjar "vandringen".

*) Diplomerad psykosyntesterapeut innebär att jag har genomgått: en tre-årig grundutbildning på deltid (1 200 timmar föreläsningar), c:a 6000 sidor litteratur, skriftliga prov i bl a psykopatologi, uppsats och examensarbete), efter lämplighetsprövning antagits och slutfört en ett-åriga påbyggnadskurs med inriktning på terapeutiska förhållningssätt och metoder samt omfattande egen terapi både enskilt  och i grupp samt minst 200 timmar handlett klientarbete.

Du kan träffa mig  i Stockholm eller i natursköna Källvik, Västerviks kommun.