Samtalsterapi och Psykosyntes

När vi möts är det inte bara du och jag som möts. Du har med dig hela din historia, dina medvetna minnen och sådana som ligger djupare, kanske utom räckhåll för ditt minne just nu. Du har även med dig dina förväntningar och dina föreställningar om vad som ska ske i mötet. Och ditt hopp om en förändring finns med i mötet.

För att du ska kunna låta mig hjälpa dig att hjälpa dig själv behöver vi närma oss varandra och öka förståelsen om vilka vi är. Under detta utforskande kan jag vara din följeslagare och gå med dig en bit på din vandring.

Vi samtalar och vi kan använda olika tekniker som kan hjälpa dig till insikter. När vi har träffats några gånger stannar vi upp och gör en utvärdering av hur vi ska fortsätta. Det här är en möjlighet för dig att bli den du är.

Några viktiga begrepp inom psykosyntesterapin:

Acceptans:
Du är välkommen just som du är.
Tillit:
Alla människor har möjlighet att ta kommandot över sina liv.
Delpersonlighet:
Vi har alla olika roller/delpersonligheter som samverkar och ibland motverkar varandra.
Jaget:
Vi har alla ett medvetet centrum med förmåga att välja.
Självet:
Det finns en mening med våra liv, vi har alla en potential som vi kan förverkliga.

Ibland känner vi oss som offer, har svårt att acceptera oss själva, saknar tillit, känner oss i konflikt med oss själva, utan kontroll över våra liv och tvivlar på vår potential.
Då kan psykosyntesterapi vara till hjälp.

Du kan träffa mig i Stockholm eller i natursköna Källvik, Västerviks kommun.