Psykosynteslänkar

Allmän information om Psykosyntes – Psykosyntesakademien

Psykosyntesföreningen

Västervikstidningen, Befria den inre soldaten, interjuv med  Bo Stenhammar.

SvD om längtan och terapi, interjuv med Bo Stenhammar


Boktips

"Bli den du är" – Piero Ferrucci
Om Psykosyntes – en metod för själslig utveckling.
Liber Ekonomi 2001

"Om viljan" – Roberto Assagioli
Mareld/Psykosyntesakademin 2003

"Den tredje åldern" – Patricia Tudor-Sandahl
W&W, 1999

"En kortfattad historia om allting" – Ken Wilber
Caduceus, 2003

"Subpersonalities", "The People inside us" – Johan Rowan
Brunner&Routledge, 1990
Du kan träffa mig i Stockholm eller i natursköna Källvik, Västerviks kommun.